Hoe werk ik

U kunt contact met mij opnemen wanneer u merkt dat uw kind de lesstof op school niet meer kan volgen, de resultaten tegenvallen en het maken en plannen van het huiswerk problematisch is.

U kunt uw kind dan aanmelden door het sturen van een mail naar info@leerbij.nl of u vult het contactformulier in dat u op deze website vindt. Vermeld daarbij aub in welke groep uw kind zit en om welk vakgebied het gaat. Ik zal vervolgens contact met u opnemen om een afspraak te maken. Tijdens het eerste gesprek met ouder/verzorger en uw kind breng ik de hulpvraag en uw verwachting in beeld.

Aangezien ik in het verlengde van school werk, betrek ik deze bij het proces. Zo kan uw kind het geleerde toepassen op zijn of haar basisschool. Dit gebeurt uiteraard pas na akkoord van u.

In de eerste sessie zal ik een diagnostisch gesprek voeren met uw kind om het probleem helder in beeld te krijgen. Op basis daarvan stel ik een handelingsplan op. Hierin worden o.a. de doelen en de begeleiding beschreven. Dit wordt met u besproken en na goedkeuring zal de begeleiding starten. Over de vorderingen van uw kind wordt u regelmatig geïnformeerd. Wanneer de begeleiding is afgerond, wordt bekeken of het wenselijk is om aan nieuwe leerdoelen te werken of dat het wordt beëindigd.

Sample title